เรียนรู้อย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติที่อบอุ่น

    ถ้าคุณ แอบอมยิ้ม เมื่อเห็นรอยยิ้ม ความสดใส และความร่าเริงของลูกน้อย
    ถ้าคุณ นึกภูมิใจ เมื่อคุณเห็นลูกน้อย ช่างสังเกต ช่างซักถาม และสำรวจโลกรอบตัวด้วยความอยากรู้อยากเห็น
    ถ้าคุณปลาบปลื้ม เมื่อลูกน้อยเก็บของเล่นเข้าที่ มีมารยาทและพูดจาไพเราะอ่อนหวาน

    คุณเป็นคนหนึ่งที่เห็นความสำคัญของพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ( EQ ) และคุณงามความดีที่ลูกน้อยควรมี โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน คือ อีกทางเลือกหนึ่งของ
คุณพ่อคุณแม่ที่ตระหนักว่าพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และการปลูกฝังคุณธรรม มีความสำคัญกับลูกน้อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

 
 

     เพราะที่นี่... อนุบาลดวงตะวันเน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นธรรมชาติ และปลอดภัย

    การจากอ้อมอกคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกของลูกน้อยในวัย 2-3 ขวบ สู่อ้อมกอดที่อบอุ่นของอนุบาลดวงตะวัน จึงเป็นย่างก้าวแรก
ที่อบอุ่นมั่นคง

 
     Project Approach คือ การเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบนี้ เด็ก ๆ จะเรียนรู้ในเรื่องที่เด็กสนใจ อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนั้น เป็นการเรียนรู้ที่เด็กจะเป็นนักวิจัยตัวน้อย วิธีการเรียนรู้แบบ Project Approach จะช่วยให้ครูบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา หรือสุขศึกษา เข้าไปให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการที่เด็กจะเรียนรู้ว่าจะสามารถหาคำตอบหรือข้อมูลของสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้มีที่ใดบ้าง เด็กจะได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับทราบด้วยวิธีที่หลากหลาย รายละเอียดเพิ่มเติม    

 


.........................................................................................................................................


โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน
59 หมู่ 7 ถนนบางขันธ์-หนองเสือ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
duangtawan9@gmail.com
โทร 02-901-1040 แฟกซ์ 02-901-1428 มือถือ 081-721-2005